فاتحه حجت

ثواب خواندن فاتحه برای متوفیان همواره مورد تاکید بزرگان دین بوده است. شما در سامانه اعلامیه آنلاین می توانید با ساخت صفحات فاتحه مجازی (فاتحه آنلاین) و انتشار آن در فضای مجازی، به سادگی کاربران را برای خواندن فاتحه ترغیب کنید. 

برای ثبت فاتحه آنلاین با ما تماس بگیرید: 09185842125
هزینه ثبت فاتحه آنلاین 50.000 تومان است .
[salavat_counter id='1']
سوره_فاتحه