شعر فوت ( پدر )

——————————————————— کد : 200 ——————————————————-

پدرم در سوگ تو دل‌های ما پیوسته می‌گرید           سراپا همچو شمعی بی فروغ آهسته می‌گرید

تویی در خاطر ناشاد ما تا آخرین لحظه                   به یادت چشم، چون ساغر بشکسته می‌گرید

——————————————————— کد : 201 ——————————————————-

پنهان به خاک گشت چو قد رسای تو               غمگین مباش، در دل ما هست جای تو

از مرگ ناگهانیت ای نازنین پدر                        بیگانه سوخت تا چه رسد آشنای تو

——————————————————— کد : 202 ——————————————————-

افسوس، صد افسوس پدر از کف ما رفت          آن گوهر تابنده و پر مهر و وفا رفت

ما را نبود چاره به جز صبر در این غم               با حکم خدا آمد و با امر خدا رفت

——————————————————— کد : 203 ——————————————————-

صد بار خدا مرثیه خوان کرد مرا                            در بوته صبر امتحان کرد مرا

هرگز نشکست پشتم از هیچ غمی                     جز مرگ پدر که ناتوان کرد مرا

——————————————————— کد : 204 ——————————————————-

غم مرگ پدر کوچک غمی نیست                       جگر می‌سوزد و درد کمی نیست

پدر زیبا گل باغ وجود است                               که بی او زندگی جز ماتمی نیست

——————————————————— کد : 205 ——————————————————-

روشنی بخش دل هر با هنر باشد پدر                 بهترین سرمایه از بهر پسر باشد پدر

کس نمی‌داند مقامش را به‌جز یزدان پاک             آسمان زندگانی را قمر باشد، پدر

——————————————————— کد : 206 ——————————————————-

همیشه مونس و یاورم پدرم بود                        به وقت رنج غمخوارم پدر بود

چو پروانه اگر بال‌وپرم سوخت                           ولی شمع شب تارم پدر بود

——————————————————— کد : 207 ——————————————————-

پدر سنگ مزارت را به آه و ناله می‌بوسم            به عشق و زحمت چندین و چندین ساله می‌بوسم

اگر دنیا شود گلشن گلی جز تو نمی‌یابم             ز چشمم ژاله می‌ریزد تو را چون لاله می‌بوسم

——————————————————— کد : 208 ——————————————————-

گشته از سیلاب غم چشمان من دریا                  پدر من چه گویم بی تو از فردا و فرداها

پدرتکیه گاهی بودی و تنها امید و آرزو                  پدر بی تو این دنیا ندارد رنگ شادی‌ها

——————————————————— کد : 209 ——————————————————-

پدرم دیده به سویت نگران است هنوز                  غم نادیدن تو بار گران است هنوز

آن‌قدر مهر و وفا بر همگان کردی تو                     نام نیکت همه جا ورد زبان است هنوز

——————————————————— کد : 210 ——————————————————-

پدر جان یاد آن شبها که مارا شمع جان بودی          میان نا امیدی‌ها چراغ جاودان بودی

برایت زندگی کردن اگرچه رنج و سختی بود            بنازم همتت بابا صبور و مهربان بودی

——————————————————— کد : 211 ——————————————————-

باورم نیست پدر رفتی و خاموش شدی               ترک ما کردی و با خاک هم آغوش شدی

خانه را نوری اگر بود ز رخسار تو بود                   ای چراغ دل ما از چه تو خاموش شدی

——————————————————— کد : 212 ——————————————————-

از فراقت با غم محنت، هم آغوشم پدر              رفتی و از مرگ جان‌سوزت سیه پوشم پدر

خنده و مهر و وفا و مهربانی‌های تو                  در جهان هرگز نمی‌گردد فراموشم پدر

——————————————————— کد : 213 ——————————————————-

این گوهر گم گشته به دنیا پدرم بود                 محبوب همه یار همه تاج سرم بود

هر جا که ز من نام و نشانی طلبیدند                آوازه همه نامش سند معتبرم بود

——————————————————— کد : 214 ——————————————————-

آن کس که مرا روح و روان بود پدر بود                آن کس که مرا فخر زمان بود پدرم بود

افسوس که رفت از سرم آن سایه رحمت           آن کس که برایم نگران بود پدرم بود

——————————————————— کد : 215 ——————————————————-

دل‌تنگ تر از هر شب و هر روز شدم من             بی مهر پدر، شمع پر از سوز شدم من

تقدیر مرا بی سر و سامان و سپر کرد                محروم ز دیدار گل روی پدر کرد

——————————————————— کد : 216 ——————————————————-

ای سفر کرده به معراج به یادت هستیم               ای پدر ما همگی چشم به راهت هستیم

تو سفر کردی و آسوده شدی از دوران                 همه ماتم زده هر لحظه به یادت هستیم

——————————————————— کد : 217 ——————————————————-

درد من، درد فراق است، خدایا کم نیست                اشکهایم بجز از فراق و غم و ماتم نیست

بر دل غم زده و بغض پر از فریادم                            بجز آن لطف نگاه پدرم مرهم نیست

——————————————————— کد : 218 ——————————————————-

آسمان امروز ببار، اینجا گلی پژمرده گشت            از غم داغ رخش، یک محفلی افسرده گشت

آسمان امروز ببار، ما صد جگر سوزانده ایم            چون پدر از بین ما رفت، قلب ما هم مرده گشت

——————————————————— کد : 219 ——————————————————-

از فراقت با غم محنت، هم آغوشم پدر                       رفتی و از مرگ جانسوزت سیه پوشم پدر

خنده و مهر و وفا و مهربانی های تو                           در جهان هرگز نمی گردد فراموشم پدر

——————————————————— کد : 220 ——————————————————-

پدرم بارش باران خدا بود              پدرم حاکم پیمان وفا بود

پدرم جلوه ایمان و رضا بود            پدرم بر سر ما مرغ هما بود

پدرم در همه حال کارگشا بود        پدرم آیت آینده ما بود

——————————————————— کد : 221 ——————————————————-

درد من، درد فراق است، خدایا کم نیست         اشکهایم بجز از فراق و غم و ماتم نیست

بر دل غم زده و بغض پر از فریادم                     بجز آن لطف نگاه پدرم مرهم نیست

——————————————————— کد : 222 ——————————————————-

بابا غم مرگ تو زد آتش جگرم را          بشکست پدر بار فراقت کمرم را

تنها نه قدم از غم مرگ تو شکسته      داغ تو شکسته کمر و بال و پرم را

——————————————————— کد : 223 ——————————————————-

همیشه مونس ویاورم پدرم بود      به وقت رنج غمخوارم پدر بود

چو پروانه اگر بال وپرم سوخت       ولی شمع شب تارم پدر بود

——————————————————— کد : 224 ——————————————————-

از خاطر دلها نرود یاد تو هرگز         ای آنکه به نیکی همه جا ورد زبانی

——————————————————— کد : 225 ——————————————————-

نمک بر زخم من شیرین تر از خواب سحر گردد    جگرها خون شود تا پسر مثل پدر گردد

——————————————————— کد : 226 ——————————————————-

سینه‌ام در دل شب، مثل پروانه بسوخت      خبر مرگ پدر، خانه و کاشانه بسوخت

حسرت مهر پدر، در دل ما کاشت، فلک        آشنا را چه بگویم، دل بیگانه بسوخت

——————————————————— کد : 227 ——————————————————-

روشنی بخش دل هر با هنر باشد پدر          بهترین سرمایه از بهر پسر باشد پدر

کس نمی‌داند مقامش را بجز یزدان پاک        آسمان زندگانی را قمر باشد، پدر

——————————————————— کد : 228 ——————————————————-

دلتنگ تر از هر شب و هر روز شدم من       بی مهر پدر، شمع پر از سوز شدم من

تقدیر مرا بی سر و سامان و سپر کرد        محروم ز دیدار گل روی پدر کرد

——————————————————— کد : 229 ——————————————————-

در کنارم، شب و روز بی‌تاب بود        غافل از او، چشم من در خواب بود

تا شدیم بیدار و مشتاق پدر            او به خواب و چهره‌اش در قاب بود

——————————————————— کد : 230 ——————————————————-

شب آخر چه صمیمانه نگاهی کردی            من صمیمانه دلم سوخت و تو آهی کردی

بین خوبان جهان هیچ کس مثل تو نیست      پدرم هیچ زمان، هیچ کس، مثل تو نیست

——————————————————— کد : 231 ——————————————————-

بنال ای دل که من بابا ندارم         به سر آن سایه طوبی ندارم

بنال ای دل شدم تنهای تنها         انیس و مونس شب‌ها ندارم

——————————————————— کد :223 ——————————————————-

چه شبها تا سپیده درد کشیدی       ندای یا علی، یا رب کشیدی

بخواب آرام، پدر جان در مزارت          که پایان شد تمام دردهایت

——————————————————— کد : 233 ——————————————————-

آن کس که مرا روح و روان بود، پدر بود            آن کس که مرا راحت جان بود، پدر بود

افسوس که رفت از سرم، آن سایه رحمت      آن کس که برایم نگران بود، پدر بود